Home arrow Home arrow Huishoudelijk reglement
vrijdag 21 februari 2020

 

Main Menu
Home
nancydesign.com
Contact/email

 

  • Dutch
  • English
Agenda
´╗┐There are no upcoming events currently scheduled.
View Full Calendar
Add New Event
Login Form

Wachtwoord vergeten?

 

 

 

 


      

      

      

      

 

Huishoudelijk reglement PDF Afdrukken E-mail

Toepasselijkheid
De in dit huishoudelijk reglement opgenomen regels en voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops welke onder de naam Nancydesign gegeven worden.

Inschrijving
U wordt ingeschreven voor een cursus door het formulier in te vullen, te ondertekenen en te sturen naar Nancydesign. E-mailen mag ook.

Betaling
Het cursusgeld, vermeerderd met het bedrag van door de cursist bestelde materialen en gereedschappen dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de 1e les op girorekening van Nancydesign te staan.

Bij niet tijdig betalen bent u niet verzekerd van deelname aan de cursus, eventuele materialen en gereedschappen worden mogelijk niet voor u ingekocht.

Opzegging
Opzeggen van de inschrijving dient schriftelijk voor aanvang van de lessen te geschieden.
Indien u dit minimaal 14 dagen voor aanvang van de lessen doet, wordt het cursusgeld volledig gerestitueerd.

Indien u binnen 14 dagen voor aanvang van de 1e les opzegt, wordt op de restitutie van uw cursusgeld EUR 30,- aan kosten  in mindering gebracht.

Indien u na aanvang van de 1e les opzegt,  wordt geen geld gerestitueerd.

De in uw opdracht door Nancydesign reeds bestelde materialen en gereedschappen worden niet gerestitueerd. In voorkomende gevallen worden deze dan ook uw eigendom, en kunnen in overleg worden afgehaald. Ze worden maximaal drie maanden voor u bewaard.

Gemiste lessen
Indien door de cursist een of meerdere lessen worden gemist, kunnen deze niet worden ingehaald.

Gang van zaken tijdens de cursus.

Schoonmaken:
Voor het einde van de les dienen gebruikte materialen en gereedschappen te worden opgeruimd. Ook dienen de werkplekken te worden schoongemaakt en gebruikte kopjes / glazen etc. te worden afgewassen c.q. naar de kantine te worden teruggebracht.

Koffie en thee
Den Haag: Deze zijn bij de les inbegrepen wel dienen hier voor het eind van de les de kopjes te worden afgewassen.

Uitlenen
Nancydesign leent geen gereedschappen, materialen, boeken of tijdschriften uit. Alles blijft in de cursusruimte.

VGWM (Veiligheid, Gezondheid Welzijn en Milieu)
In de cursusruimte zijn branders,
chemicaliën en diverse machines en gereedschappen aanwezig.
U dient hier op een verantwoordelijke manier mee om te gaan, zodat geen gevaar ontstaat  voor uzelf, anderen of uw omgeving. Tijdens de cursus wordt hierover uitleg gegeven. Aanbevelingen dient u strikt op te volgen.
Voor dat u iets gaat doen, raadpleeg bij twijfel altijd eerst de cursusleidster.

Roken is in de cursusruimte niet toegestaan.

Er zijn diverse persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig. Zelf dient u te zorgen voor niet brandbare kleding, en degelijk gesloten schoeisel. Om uw kleding te beschermen kunt u een katoenen schort meenemen.
I.v.m. het werken met draaiende machines dient u lang haar
op te steken, in te vlechten, of samen te binden.

U bent voor eigen risico aanwezig in het atelier. Schade aan gereedschappen, goederen en materialen in de cursusruimte of van andere deelnemers, welke voortvloeit uit uw toedoen of nalatigheid is voor uw rekening.

Nancydesign is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen van cursisten.

Laatst geupdate op ( maandag 21 april 2014 )
 

 

 

(c) nancydesign cursussen en goudsmid